Forumregler

mammapappa.com-forumet finns till för att alla. För att alla ska trivas så finns det regler. Men med vanlig artighet och respekt mot varandra håller vi upp ett fungerande forum. Här hittar du reglerna och almänna råd för hur du skriver ett inlägg eller startar en tråd.

Regler:

 1. Lagen ska följas även på internet och alla kränkande och provocerande inlägg och copyrightskyddade texter/bilder är förbjudna. Hit hör även brott mot religionsfriheten, rasism och all sorts diskriminering.
 2. Ärekränkning är ett allvarligt brott och man bör direkt informera om sådant till moderator eller webmaster. I värsta fall kan ärekränkning leda till polisanmälan.
 3. "Trollande", onödigt provocerande text och annat opassande språk är förbjudet.
 4. Personpåhopp är förbjudet. Såväl vanliga medlemmar, anonyma skribenter och moderatorer ska få känna sig hemma i forumet.
 5. Om någon bryter mot forumets regler kommer den att varnas av en moderator eller webmaster. Fortsatt brott mot reglerna kan leda till begränsning av skrivbehörigheter, inaktiverat eller avslutat medlemskap.
 6. Den som ser att regler bryts kan och ska rapportera inlägget till forumets moderator genom pm eller genom att trycka på triangelsymbolen vid inlägget. Moderatorerna har i detta fall tystnadsplikt och får inte berätta varifrån informationen kommit. Kommentarer om regelbrott bör undvikas av andra än moderatorer i trådarna.

Att skriva inlägg:

 1. När du startar ett nytt ämne, fundera en extra gång på rubriken. En beskrivande rubrik är bra, undvik rubriker av typen "Hjälp!".
 2. Starta inte samma tråd i flera forum och använd sökfunktionen innan du startar nytt för att kontrollera att det inte redan finns flera liknande från tidigare. Trådar som varit inaktiva över sex månader kan i de flesta fall förbises.
 3. Bete dig sakligt och efter sunt förnuft. Ironi och svordomar hör som känt inte till gott uppförande. Undvik STORA BOKSTÄVER, det kan uppfattas som provocerande, dessutom blir texten mera svårläst.
 4. Läs igenom reglerna med jämna mellanrum. Du är bunden till forumets regler, även när reglerna uppdateras.
 5. Läs alla notiser och anslag! Du hittar dem som klistrade inlägg överst i inläggslistningen i kategorierna.

Att skriva anonymt:

Anonymprofilen: Anonymprofilen är tillgänglig för registrerade användare i utvalda kategorier. Profilen bör inte användas i andra sammanhang än där ämnet känns känsligt och privat.

Gästinlägg: I Känsliga rummet kan man om man så önskar skriva inlägg som gäst utan att logga in eller registrera sig.

Alla anonyma- och gästinlägg går i moderationskö, d.v.s. en moderator måste först godkänna inlägget innan det syns för alla på forumet. Forumreglerna övervakas extra noga i dessa inlägg och osaklig användning av dessa profiler tillåts inte. Ifall de anonyma profilen missbrukas kan webmaster begränsa skrivbehörigheterna för tillsvarande ip-adress.

Moderatorns uppgifter:

 1. Dela och flytta inlägg och trådar, eller sammanfoga trådar om det finns flera trådar om samma ämne.
 2. Ändra rubriker till trådar så att de bättre motsvarar trådens innehåll
 3. Låsa och radera inlägg och trådar som bryter mot reglerna
 4. Redigera i inlägg som innehåller delar som bryter mot reglerna


Moderatorerna får inte låsa eller ta bort trådar och inlägg utan vägande skäl. Om du tycker att din tråd eller ditt inlägg tagits bort utan orsak kan du kontakta moderatorn eller klaga direkt till webmaster via pm eller mail. Klagomål skall inte diskuteras i forumet.

Forumreglerna gäller även moderatorerna. Webmaster kan vid behov varna moderatorn eller ta bort moderatorrättighetena.


Förhoppningsvis kan vi alla skriva och trivas på forumet. Vi är alla olika och det är även bra att komma ihåg att i skriven text kan man varken uppfatta personens humör eller betoning på ord. 

 

 

mammapappa

är Finlands största svenskspråkiga forum för föräldrar och gravida.

Vårt forum har över 5 000 medlemmar och har dagligen runt 100 nya inlägg.

Ta kontakt om du har frågor eller idéer om annat som kunde intressera just föräldrar.
 

mammapappa på facebook

Facebook 

mammapappa på twitter

 Följ oss på twitter @mammapappacom

 

mammapappa tackar

 

 

 

Stiftelsen

BRITA MARIA RENLUNDS MINNE