1 cent per inlägg

På mammapappa.com stöder och hjälper vi varandra, vi svenskspråkiga föräldrar och blivande föräldrar.

Genom att skänka en cent per inlägg till barn och föräldrar som är i behov av hjälp vill vi föra tanken om att hjälpa och stöda lite längre.

I praktiken betyder det att varje gång någon startar en tråd eller tillför något genom ett inlägg syns det i vår centräknare och alla kan följa med hur många cent vi samlar ihop.

Vårt forum betjänar många syften men vi vill understryka de ämnen som handlar om föräldraskap och räknar därför endast in dessa kategorier i centräknaren.

Centräknaren började rulla den 26.1.2011

 

Sponsorer

Pengarna i centräknaren härstammar inte från de bidrag mammapappa.com får från Svenska kulturfonden och andra fonder och stiftelser. Centräknaren finansieras i sin helhet av privata medel.

Är du intresserad av att stöda 1c per inlägg-kampanjen?

Har du kontakter till välgörenhetsändamål som kunde passa oss eller är ditt företag intresserat av sponsorering? Ta kontakt med oss!

mammapappa

är Finlands största svenskspråkiga forum för föräldrar och gravida.

Vårt forum har över 5 000 medlemmar och har dagligen runt 100 nya inlägg.

Ta kontakt om du har frågor eller idéer om annat som kunde intressera just föräldrar.
 

mammapappa på facebook

Facebook 

mammapappa på twitter

 Följ oss på twitter @mammapappacom

 

mammapappa tackar

 

 

 

Stiftelsen

BRITA MARIA RENLUNDS MINNE