Berätta om minnen från Ekenäs BB!

 Den omtvistade förlossningsverksamheten på Ekenäs sjukhus lades ner i juni 2010. Med den här insamlingen vill vi på Folkkultursarkivet veta vad Ekenäs BB betytt för dig som patient, besökare eller som anställd. Skriv fritt om stora och små saker, om roliga minnen, om omskakande upplevelser eller om personliga möten och händelser. Berätta om dina tankar och upplevelser och delta i utlottningen av böcker!

Kom ihåg att skriva namn, adress, födelseår och yrke överst på första sidan. Vi tar gärna emot fotografier med anknytning till din berättelse. Uppge om möjligt motiv, fotografens namn och var och när fotografiet är taget.

Skicka gärna in ditt svar inom 2010 per e-post eller post. Närmare uppgifter fås av arkivarie Monica Ståhls-Hindsberg, tfn: 09-618 77 453,
e-post: monica.stahls-hindsberg@sls.fi

Svenska litteratursällskapet i Finland
Folkkultursarkivet
Riddaregatan 5, 00170 Helsingfors.

mammapappa

är Finlands största svenskspråkiga forum för föräldrar och gravida.

Vårt forum har över 5 000 medlemmar och har dagligen runt 100 nya inlägg.

Ta kontakt om du har frågor eller idéer om annat som kunde intressera just föräldrar.
 

mammapappa på facebook

Facebook 

mammapappa på twitter

 Följ oss på twitter @mammapappacom

 

mammapappa tackar

 

 

 

Stiftelsen

BRITA MARIA RENLUNDS MINNE