Familjecafé m.m. Familjecentret, Hfors

Svenska familjecentret i Helsingfors

 

Familjecentret erbjuder svenskspråkiga och tvåspråkiga barnfamiljer ändamålsenlig och innovativ verksamhet. Visionen är att barnfamiljer och föräldrar skall få stöd i livets olika skeden, från graviditet tills barnet är myndigt. Familjecentret är en mötesplats för föräldrar eller andra vuxna med barn, där det är möjligt att träffa andra föräldrar och familjecentrets personal. Verksamheten bedrivs på svenska.

- Familjecaféet är öppet för alla varje tisdag, onsdag och torsdag (se månadsprogram).
- Familjecentret ordnar olika slag av gruppverksamhet, t.ex. föräldraskapet främst grupper.
- Föräldra- barngrupper i linje med vår verksamhetsidé, kan använda våra utrymmen för egna regelbundna träffar
- På svenska familjecentret ordnas familjeförberedelsekurser i samarbete med hälsovårdscentralen.

Se månadens program här!

 

Svenska familjecentret i Helsingfors
Sparbankskajen 2 A, 3 vån.

Ring på vån. 3 summer så öppnas dörren och hissen fungerar. Vagnparkering genast vid hissutgången på 3 våningen. Välkommen!

För mera info kontakta koordinator Pia-Lena Ilander, tfn 09 3106 9890 eller socialhandledare Mia Haglund, tfn 09 3106 9891.

www.hel.fi/familjecentret

familjecenter@hel.fi

 

 

mammapappa

är Finlands största svenskspråkiga forum för föräldrar och gravida.

Vårt forum har över 5 000 medlemmar och har dagligen runt 100 nya inlägg.

Ta kontakt om du har frågor eller idéer om annat som kunde intressera just föräldrar.
 

mammapappa på facebook

Facebook 

mammapappa på twitter

 Följ oss på twitter @mammapappacom

 

mammapappa tackar

 

 

 

Stiftelsen

BRITA MARIA RENLUNDS MINNE