Familjecentret, Hfors

Svenska familjecentret i Helsingfors

Månadsprogrammet hittas här!

Svenska familjecentret i Helsingfors har öppen verksamhet tisdagar-torsdagar kl. 10-14. Kaffe/te med tilltugg bjuds för självkostnadspris (2€). Fri samvaro tillsammans med andra föräldrar och barn, ibland även inbjudna gäster. Närmare program på hemsidan: www.hel.fi/familjecentret

Det finns en möjlighet för grupper att reservera familjecentrets utrymmen på onsdagar kl. 14-16. Bra tillfälle för t.ex. en föräldraförberedelsegrupp eller spädbarnsmassagegrupp att träffas igen! Kaffe/te bjuds med tilltugg för 2€.
Reservationer och förfrågningar: anna.malmstrom@hel.fi tfn. 040-3347067.

Verksamheten ordnas i samarbete med de olika samarbetsparterna så som t.ex.
Folkhälsan, Barnavårdsföreningen i Finland r.f., yrkehögskolan Arcada, församlingarna samt Kalliola settlementförening.

Svenska familjecentret i Helsingfors
Tavastvägen 13, 4.vån
00530 Helsingfors
www.hel.fi/familjecentret

mammapappa

är Finlands största svenskspråkiga forum för föräldrar och gravida.

Vårt forum har över 5 000 medlemmar och har dagligen runt 100 nya inlägg.

Ta kontakt om du har frågor eller idéer om annat som kunde intressera just föräldrar.
 

mammapappa på facebook

Facebook 

mammapappa på twitter

 Följ oss på twitter @mammapappacom

 

mammapappa tackar

 

 

 

Stiftelsen

BRITA MARIA RENLUNDS MINNE