Risker för 35+ förstföderskor?

26.09.2007 kl. 15:51

Hej!
Jag är en 31-årig barnkär kvinna som nyligen fått ett intressant och givande arbetsuppdrag i ett u-land. Min sambo och jag hade planerat att så småningom skaffa barn, men detta är alltså inte längre aktuellt inom en nära framtid. Befattningen utomlands är 4-årig och jag kommer alltså att vara 35+ när vi återvänder till Finland. Finns det någon pålitlig statistik över vilka riskerna är för förstföderskor över 35 och hur mycket riskerna ökar efter 30-års strecket?
Hälsn. Linda

Svar:
Det finns risker vid graviditet som är förknippade med mammans (och kanske även pappans) ålder. Risken för ofrivillig barnlöshet, d v s att man inte kan bli med barn även fast man önskar det, ökar med åldern. Fertiliteten, eller fruktsamheten, minskar redan före 30-års ålder och med åren lutar kurvan allt skarpare neråt. Efter 40 kan det vara svårt att bli gravid utan hjälp av sjukvården. Studier har visat att det är vanligt att vi i gemen underskattar svårigheterna att bli med barn. Vid ett optimalt samlag mellan två fertila personer (man och kvinna) som sker under de timmar/dygn då en kvinna har ägglossning, är chansen i snitt 20% att det sker en befruktning. På senare år har medelåldern för förstföderskor ökat och med det även paren som söker hjälp för ofrivillig barnlöshet.

Andra risker som ökar med ålder är missbildningar och sjukdom hos barnet, där det kändaste förmodligen är Downs syndrom. Även risker kopplade till mammans hälsa som graviditetsdiabetes och annan sjukdom under graviditet ökar.

I takt med ökningen av äldre förstföderskor har också kommit att många mödravårdscentraler tar extra hand om dessa, vilket i sin tur minskar riskerna.
Du skriver i ditt brev att du är barnkär och jag tolkar det som att du gärna vill ha barn i ditt liv, även om det inte passar med det jobb som du nu ska påbörja. Jag tycker därför att du ska boka en tid för rådgivning hos barnmorska eller gynekolog och diskutera igenom ditt beslut med alla fakta på bordet. Det är viktigt att det beslut du tar känns rätt för både dig och din man.

Vänliga hälsningar
Jenny Arhammar

mammapappa

är Finlands största svenskspråkiga forum för föräldrar och gravida.

Vårt forum har över 5 000 medlemmar och har dagligen runt 100 nya inlägg.

Ta kontakt om du har frågor eller idéer om annat som kunde intressera just föräldrar.
 

mammapappa på facebook

Facebook 

mammapappa på twitter

 Följ oss på twitter @mammapappacom

 

mammapappa tackar

 

 

 

Stiftelsen

BRITA MARIA RENLUNDS MINNE